การศึกษาค้นคว้า

การศึกษาค้นคว้า

เมื่อผู้ทำโครงงานเลือกทำโครงงานพัฒนาสื่อการศึกษาที่ต้องการแล้ว ผู้ทำโครงงานควรตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ เพื่อตรวจสอบความต้องการของตนเอง

 • ชื่อโครงงานนี้คืออะไร
 • เป็นสื่อการศึกษาวิชาหรือเนื้อหาอะไร
 • ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ทำโครงงานต้องการศึกษา
 • ใช้เครื่องมือหรือฮาร์ดแวร์อะไรในการสร้างสื่อการเรียนรู้
 • ใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการสร้างสื่อการเรียนรู้

คำตอบที่ได้จะทำให้ผู้ทำโครงงานรู้ว่า ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใด โดยผู้ทำโครงงานจะต้องกำหนดหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยที่ต้องการศึกษาค้นคว้า ซึ้งการทำโครงงานพัฒนาสื่อการศึกษาประกอบด้วยหัวข้อหลักอย่างน้อย 2 หัวข้อ คือ หัวข้อหลักเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอและหัวข้อหลักที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ แล้วจึงนำหัวข้อหลักดังกล่าวไปกำหนดขั้นตอนการทำงานและตารางการศึกษาต่อไป

 1. ตัวอย่างการตอบคำถามเพื่อตั้งหัวข้อหลัก
 • ชื่อโครงงาน ไฮเปอร์บุ๊กการถ่ายภาพเบื้องต้น
 • เนื้อหา การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผู้ที่สนใจทั่วไป
 • ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ ได้แก คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล และสแกนเนอร์
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ได้แก่ Microsoft Word , Macromedia Flash และ Adobe Acrobat
 1. ตัวอย่างการตั้งหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ไดแก่ การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • ประวัติการถ่ายภาพ
 • ประเภทของกล้องถ่ายภาพ

– แบ่งตามการบันทึกข้อมูล

กล้องถ่ายภาพชนิดบันทึกข้อมูลบนฟิล์ม

กล้องถ่ายภาพชนิดบันทึกข้อมูลในไมโครชิป

-แบ่งตามวัตถุหรือแบบที่ถ่าย

กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว

กล้องถ่ายภาพมุมกว้าง

กล้องถ่ายภาพกลางคืน

กล้องถ่ายภาพใต้น้ำ

 • ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

-ส่วนประกอบภายนอก

-ส่วนประกอบภายใน

 • ความสัมพันธ์ระหว่างรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์
 • เทคนิคการถ่ายภาพ

-การถ่ายภาพย้อนแสง

-การถ่ายภาพชัดลึกและชัดตื้น

-การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

 • การถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องดิจิทัลไปยังคอมพิวเตอร์
 1. ตัวอย่างการตั้งหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ Microsoft Word , Macromedia Flash และ Adobe Acrobat
 • Microsoft Word

-การพิมพ์และการออกแบบสิ่งพิมพ์

-การแทรกรูปภาพ

จากสแกนเนอร์

จากกล้องดิจิทัล

-การตกแต่งเอกสารสิ่งพิมพ์

 • Macromedia Flash

-การสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย

-การบันทึกข้อมูลในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

 • Adobe Acrobat

-การเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลที่ได้จาก Microsoft Word ให้เป็นไฮเปอร์เท็กซ์

-การสร้างจุดเชื่อมโยง

-การเปลี่ยนไฮเปอร์เท็กซ์ให้เป็นไฮเปอร์บุ๊ก

-การแทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย

 1. ตัวอย่างตารางการศึกษาค้นคว้า

ตารางการศึกษาค้นคว้าไฮเปอร์บุ๊กการถ่ายภาพเบื้องต้น

หัวข้อ

แหล่งค้นข้อมูล

ระยะเวลา

1.การถ่ายภาพเบื้องต้น 1.อาจารย์ประจำห้องโสตทัศนศึกษา2.ช่างภาพ

3.หนังสือในห้องสมุด

4.เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

1 วัน

1 วัน

2วัน

1 วัน

2. Microsoft Word 1.อาจารย์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2.หนังสือในห้องสมุด

3.เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

1 วัน

1 วัน

1 วัน

3. Macromedia Flash 1.อาจารย์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2.หนังสือในห้องสมุด

3.เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

1 วัน

1 วัน

1 วัน

4. Adobe Acrobat 1.อาจารย์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2.หนังสือในห้องสมุด

3.เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

1 วัน

1 วัน

1 วัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s