การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

การนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน
                การนำเสนอและเผยแพร่โครงงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำโครงงาน วิธีการนำเสนอและเผยแพร่โครงงานแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  การนำเสนอและเผยแพร่ภายใน และการนำเสนอและเผยแพร่ภายนอก

1. การนำเสนอและเผยแพร่ภายใน เป็นการนำเสนอภาระงานหรือกิจกรรมอิสระที่ได้จากการทำโครงงานในห้องเรียน สถานศึกษา หรือเฉพาะกลุ่มที่สนใจโครงงานนั้นๆ ตัวอย่างวิธีการนำเสนอและเผยแพร่ภายใน เช่น

การบรรยาย เป็นการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ภายในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมแบบปิด เพื่อให้ผู้สนใจเฉพาะกลุ่มรับฟังและซักถามผู้ทำโครงงานโดยตรง

การจัดนิทรรศการ เป็นการนำเสนอโครงงานในสถานที่ขนาดใหญ่ ผู้สนใจอาจเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนกับการบรรยาย

2. การนำเสนอและเผยแพร่ภายนอก เป็นการนำเสนอภาระงานหรือกิจกรรมอิสระแก่ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง การนำเสนอและเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับนี้ ผู้ทำโครงงานจะต้องผ่านการนำเสนอและเผยแพร่ภายในมาก่อน ตัวอย่างวิธีการนำเสนอและเผยแพร่ภายนอก เช่น

การนำเสนอผ่านเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอและเผยแพร่ด้วยการอัพโหลดข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นไปเก็บรักษาไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การนำเสนอผ่านเว็บไซต์สามารถทำได้ด้วยการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโครงงานของตนเอง

ที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล เป็นการนำเสนอและเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นๆ ในบางกรณี ผู้ทำโครงงานอาจทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูลจำนวนมาก แล้วแจกในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงงายคอมพิวเตอร์ของตนเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s