การทำโครงงาน

การทำโครงงาน

การทำโครงงานเป็นขั้นตอนที่จะสามารถกระทำได้ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอนุมัติโครงร่างของโครงงานที่ต้องการทำแล้วเท่านั้น การทำโครงงานเป็นชิ้นงานที่ยังไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน ควรยึดหลักการทำโครงงานดังนี้

1. เห็นความสำคัญและใช้เวลาในการทำโครงงานอย่างคุ้มค่า
2. ทำโครงงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ประหยัด และปลอดภัย
3. จดบันทึกปัญหา วิธีแก้ไข และรายละเอียดในการทำโครงงานที่ไม่ได้นำเสนอในโครงร่างตลอดระยะเวลาในการทำโครงงาน
4. การทำโครงงานที่มีสมาชิกมากกว่า 1 คน ผู้ร่วมทำโครงงานจะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำโครงงานของแต่ละขั้นตอน แต่ผู้ร่วมทำโครงงานทุกคนต้องเข้าใจและสามารถทำโครงงานนั้นได้ด้วยตนเอง
5.ทำโครงงานเพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง แก้ปัญหาที่ต้องการหรือประยุกต์ใช้ความรู้ของตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากกว่าจุดมุ่งหมาย
6. ศึกษาเพิ่มเติม ปรึกษา และขอคำเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาในการทำโครงงาน เพื่อช่วยในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ
7. พยายามทำโครงงานตามเค้าโครงที่นำเสนอไว้ให้มากที่สุด เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จะช่วยกำหนดระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่ต้องการ
8. โครงงานที่ได้ ชิ้นงาน ไม่ตรงกับที่คาดหวัง ไม่ได้หมายความว่าเป็นโครงงานที่ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากชิ้นงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำโครงงานหรือผู้ใช้โครงงานอื่นๆ ไม่ให้ทำตามโครงงานนั้นๆ ผู้ทำโครงงานควรเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้องหรือวิธีการแก้ไขเพื่อให้ชิ้นงานตรงกับที่คาดหวังไว้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s