การทำโครงร่าง

การทำโครงร่าง

โครงร่าง คือ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับการนำเสนอรายละเอียดในการทำโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โครงร่างจะนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกำหนด โครงร่างจะมีหัวข้อในการนำเสนอต่อไปนี้

1.ชื่อโครงงานและชื่อวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.ชื่อผู้ทำโครงงานหรือชื่อสมาชิกทั้งหมดที่ทำโครงงาน
3.ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำโครงงาน
4.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน ได้แก่ แนวคิด ที่มา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ หลักการและทฤษฎี ขั้นตอนการดำเนินงาน ตารางแผนการปฏิบัติงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารอ้างอิง

การทำโครงร่างเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำโครงงาน เนื่องจากมีประโยชน์ดังนี้
ช่วยประกอบการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเห็นภาพรวมของการทำโครงงานทั้งหมด
ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรู้ถึงความเหมาะสม ความสำคัญ และประโยชน์ ว่าเหมาะสำหรับผู้ทำโครงงานหรือไม่
ช่วยแสดงความเป็นไปได้ในการทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จ
ช่วยเป็นแนวทางในการทำโครงงาน
ช่วยสร้างคู่มือประกอบการใช้ชิ้นงานที่ได้จากการทำโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s