ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

สามารถแบ่งได้หลายประเภทตามความต้องการของผู้ทำโครงงาน  การแบ่งประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่นิยมมากที่สุด  คือ  การแบ่งตามจุดประสงค์ของการใช้งานซึ่งแบ่งป็น 5 ประเภท ดังนี้

  1. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น งานนำเสนอประกอบการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ไฮเปอร์บุ๊กวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องมือ  มีจุดประสงค์เพื่อสร้างฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์วัดปริมาณคาร์บอนในน้ำ เครื่องคัดขนาดของไข่ไก่  ซอฟต์แวร์คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการทดลองทฤษฎี  มีจุดประสงค์เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ก่อนนำทฤษฎีหรือแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการทดลองนั้นไปใช้กับมนุษย์ เช่น ซอฟต์แวร์จำลองการผสมสารเคมี เครื่องกู้ระเบิด หุ่นยนต์ดับไฟอัจฉริยะ
  4. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการประยุกต์ใช้งาน  มีจุดประสงค์เพื่อนำชิ้นงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงานไปใช้งานจริง  ช่วยแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประวัน และทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น  ซอฟต์แวร์คำนวณค่าใช้จ่ายประจำวัน เครื่องแยกขยะดิจิทัล
  5. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านเกม  มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน เช่น เกมเลี้ยงสัตว์ เกมทำขนม เกมปลูกผัก
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s