บทที่ 5

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

       จากการศึกษาเรื่องการใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลายไทย ทำให้กลุ่มข้าพเจ้าสามารถสร้างลายไทยไปปักผ้าครอสติสได้ ทั้งยังเป็นการบูรณาการจิตรกรรมไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย นอกจากนี้กลุ่มข้าพเจ้าได้ทราบว่าโปรแกรม GSP สามารถสร้างลายไทยที่มีความสวยงามได้จากกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ โดยสมการทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นสมการตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์ สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม สมการวงกลม สมการเส้นตรง และสมการอื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดลอง

1.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความรับผิดชอบและการแบ่งบทบาทหน้าที่รวมทั้งการคิดอย่างมีขั้นตอน

2.ใช้ประโยชน์จากความสามารถของโปรมแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

3.ได้ฝึกความอดทน เพราะในการปักลายไทยบนผ้าครอสติส ต้องใช้สมาธิและระยะเวลานานกว่าจะสำเร็จ

ข้อเสนอแนะ

1.ลายไทยที่นอกเหนือจาก 10 ลายกลุ่มข้าพเจ้าทดลองสามารถออกแบบได้ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad แต่ยิ่งรายละเอียดของลายมาก เราก็ต้องใช้เวลาและความอดทนมากเช่นกัน

2.การปักลายไทยบนผ้าครอสติสไม่ควรใส่ลายเดี่ยวๆ อาจมีการต่อลายเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น

3.ควรนำลายไทยที่ออกแบบใช้การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นำไปทอเป็นลายผ้าลายกระเป๋า ลายผ้าปูโต๊ะ กล่องกระดาษทิชชู ซองใส่โทรศัพท์ กรอบรูป เพื่อเป็นอาชีพเสริมได้

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s