บทที่ 3

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการทดลอง

 

วัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมี

     วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

 • 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 • 2. โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad (GSP)
 • 3. โปรแกรม Paint
 • 4. โปรแกรม Adobe Photoshop
 • 5. เครื่องสแกนเนอร์
 • 6. เครื่องพิมพ์
 • 7. กระดาษ
 • 8. ดินสอ
 • 9. ยางลบ

 

วิธีดำเนินการทดลอง

     ขั้นตอนในการทำ

 • 1. ศึกษาโปรแกรม GSP และลายไทยที่มีในปัจจุบัน โดยได้เลือกสรรมาทั้งหมด 10 ลายตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 • 2. สืบค้นและหาข้อมูลลายเส้นของลายไทยทั้ง 10 ลาย ว่าสามารถหาได้จากกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์อะไรได้บ้าง
 • 3. นำลายไทยไปสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
 • 4. ลบส่วนของเส้นกราฟสมการคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเส้นลายไทย
 • 5. รวบรวมลายไทยที่เสร็จสมบูรณ์มาจับคู่กับสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบเส้นลายไทย
 • 6. นำลายไทยไปปักผ้าครอสติสตามที่ออกแบบจากโปรแกรม GSP
 • 7. นำมาสรุปและจัดทำรูปเล่มโครงงาน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s